News.bg: “Гражданите сами да определят как да се харчат парите на столицата, предлага Спаси София”

Гражданите трябва да имат пряк контрол върху разпределението на част от бюджета на Столичната община – това предлагат от Спаси София. Целта е включване на столичани в процеса на определяне на приоритетите и проектите, които се изпълняват с парите на данъкоплатците.

“Гражданският бюджет” е инструмент, познат в редица европейски градове за включване на гражданите във вземането на решения за това, къде се инвестират парите. Обикновено става въпрос за ограничен размер средства от общинския бюджет, с които се финансират проекти за подобряване на градската среда в кварталите. Местните общности, чрез номиниране и гласуване, приоритизират важни за самите тях проекти. Практиката на гражданските бюджети в Европа показва, че това е добър инструмент за прозрачност и гражданско участие при изграждане или реконструкция на тротоари, пешеходни пътеки, детски и спортни игрища, пейки и градска мебел, осветление, културни събития и др.

“Убедени сме, че с въвеждането на процес, в който гражданите представят идеите си за подобряване на градската среда, ще мобилизираме активните хора, които най-добре познават проблемите на квартала си. Гражданският бюджет е стъпка в посока открито управление на бюджета на Столичната община, но и демократизира процеса по вземането на решения. За нас е важно не само да включим гражданите, но и да инвестираме наличния ресурс в проекти с максимално голямо значение за местните общности. Въвличането и активизирането на повече граждани ще помага и за опазването на новите придобивки.”

– подчерта Борис Бонев от Спаси София.

Според гражданските активисти, тази форма на пряка демокрация отдавна съществува в редица европейски държави, но била отхвърлена от сегашните управляващи с аргумента, че така софиянци били отнемали от правомощията на общинските съветници. От Спаси София не са съгласни с тази позиция и смятат, че гражданите имат нужда от инструмент за директно включване на жителите в определянето на политиките и приоритетите на Общината. Те подчертават, че е важно самият процес да бъде организиран прозрачно и възприемайки най-успешните европейски практики от събирането на предложенията до провеждането на гласуванията.

“Граждански бюджети съществуват в почти всички големи европейски градове и не виждам реална причина това да не се случи и в София. Единствената пречка е нежеланието на големите политически партии да допуснат гражданите до определянето на приоритетите. Като гражданска организация, за нас е изключително важно да се започне процесът по отваряне на управлението към хората и възстановяването на доверието между институциите и данъкоплатците. Затова ще търсим мнението на нашите съграждани при определяне на проектите, финансирани от бюджета на Столичната община.”

– смята Борис Бонев.

Предложението за “граждански бюджет” е част от 500-те конкретни мерки в “План за София” – най-подробната предизборна програма на издигнатия от гражданската организация, независим кандидат за кмет на София. “Аз и екипът ми ще се борим, още в бюджета за 2020 година на Столичната община, да бъдат заделени необходимите средства за първия граждански бюджет.” – гарантира Борис Бонев от организацията.

Източник: news.bg