Отворено писмо до г-жа Фандъкова за бул. П. Евтимий

О Т В О Р Е Н О   П И С М О

относно изпълнението на проекта за ремонт и организация на движението по бул. Патриарх Евтимий (от ул. Граф Игнатиев до бул. Прага)

Уважаема г-жо Фандъкова,
Долуподписаните организации с недоумение разбираме за изпълнението на организация на движението по бул. Патриарх Евтимий в участъка между ул.Граф Игнатиев и бул. Прага. След премахване на загражденията, поставени във връзка със строителството на метрото, започна отбелязване на постоянна организация на движението, предвиждаща две ленти за паркиране – една за косо и една за успоредно паркиране и три ленти за активно движение на автомобили. 

За съжаление констатираме, че не се изпълнява предвиденият в рамките на работната група, председателствана от бившия зам.-кмет по транспорта, г-н Евгени Крусев проект, предвиждащ БУС лента и две еднопосочни велосипедни алеи. Групата сформирана през 2018 г. имаше за цел да намери решение, което безопасно, безконфликтно и бързо провежда движението на всички участници в него, без да ощетява никого. Компромисното решение, видимо от проекта на Столичната община, предвиждаше БУС лента за ускорено движение на петте линии на градския транспорт, еднопосочни велосипедни алеи, свързващи съществуващи или планирани участъци от велосипедната мрежа, две ленти за движение на автомобили и една лента за паркиране в режим Синя зона.

Припомняме и че по бул. Патриарх Евтимий, бидейки част от Първи градски ринг, са предвидени БУС ленти и велосипедни алеи не само в стратегическите документи на Столичната община (ОУП, ПУГМ, Програма за развитие на велосипеден транспорт за изпълнение през 2017 г., ГПОД и др.), но и Наредба РД 02-20-2 за ППКТСУТ, Визия за София и Доклада на арх. Геел недвусмислено казват, че приоритет трябва да се дава на градския транспорт и велосипедното движение като форми, щадящи градската среда, ограниченото пространство и екологията

Категорично не сме съгласни с изпълняваната към момента организация на движението, която дава цялото налично пространство от 5-6 пътни ленти единствено на автомобилите. Смятаме за вредно и назадничаво рингов булевард с транзитна функция за целия град да се превръща в паркинг, игнорирайки изцяло нуждите на останалите участници в движението. Доказано е, че осигуряването на повече места за паркиране в градския център, неминуемо привлича повече автомобили, с което задръстванията се увеличават, пространството намалява, а качеството на въздуха се влошава. 

Напомняме, че организацията на движението следва да се съобрази с НАРЕДБА № РД-02-20-2 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии, съгласно която паркирането по улици III клас не се допуска. Обръщаме внимание и че извършването на маневри назад от косо паркирали автомобили поставя под въпрос безопасното и безконфликтно движение в най-лявата пътна лента. До намиране на решение на въпроса с паркирането на живущите, организирането на успоредно на оста на движение паркиране, би било по-оправдано.

Предвид изложеното, в ролята ви на кмет на Столичната община, Ви призоваваме незабавно да предприемете следните стъпки: 

  1. Да спрете изпълнението на този необмислен и вреден проект;
  2. Още в рамките на тази седмица да свикате работна група, която Вие лично да председателствате, с участието на долуподписаните организации и отговорните в администрацията Ви, за намиране на окончателно, ефективно и функционално решение за изпълнение на бул. Патриарх Евтимий; 
  3. След идентифицирането на това решение, да бъде възложено препроектиране и публично обявяване на проекта, както и да се постави срок за неговото изпълнение – нпр. март 2020 г. 

Разчитаме на Вашия навременен отговор за решаването на този сериозен и неотложен проблем, създаден изкуствено в центъра на София. Като участници в работната група сме убедени, че пространството позволява намирането на далеч по-ефективно решение, което не само да удовлетвори всички участници в движението и живущите, но и най-накрая да постави София на картата на градове с модерно изглеждащи и безопасни улици.  

Приложено ще намерите проекта, изготвен от Столичната община, който максимално се доближава до гореспоменатите функционални характеристики на бул. Патриарх Евтимий, който за съжаление съдържа и тежки недостатъци, констатирани още по време на заседанието на работната група през лятото на 2018 г. 

С уважение,
Спаси София
Съюз на урбанистите в България
Сдружение Велоеволюция

4.12.2019 г.
гр. София