София е най-големият, най-богатият и най-привлекателен за бизнеса град в България. Това прави необходимо общинската администрация да работи ефективно и прозрачно, на база ясни и добре разписани правила, които поощряват бизнеса и гарантират високо качество на живот на всички софиянци.

В момента общинската администрация не може да се похвали, че работи така. За повечето софиянци, Столичната община и „апатичен чиновник“ са синоними – администрацията реагира бавно на сигнали за нередности, ако го направи въобще, а много от процесите за включване и консултация с жителите на София са тромави, безотчетни и не влияят по никакъв начин на взимащите решенията.

През последните десет години почти нямаше ден без скандал: съмнения за корупция, ниско качество на реализираните проекти и най-вече –нежелание грешките да бъдат признавани и използвани като повод да се вземе поука. Дългогодишното натрупване на неразрешени проблеми, замитането им под килима и неспособността на досегашните управляващи да дефинират и следват приоритети доведе до пълен срив в доверието на столичани към общинските чиновници.

От основаването си насам, Спаси София търси начини да мотивира софиянци да се самоорганизират и да изискват отговори на поставените въпроси и решения за възникналите проблеми. Оказвахме подкрепа на редица инициативни комитети на хора от квартали като Манастирски ливади, Витоша, Слатина, Панчарево и др. Призовавахме гражданите да внасят официални жалби и сигнали по въпроси, касаещи развитието на София. Разработихме и Наръчник на активния гражданин, който изброява контактите на компетентните институции за ежедневни проблеми като липсващо осветление, дефекти по пътната инфраструктура, замърсяване и др. За съжаление, работата ни с общинския чиновнически апарат ни убеди, че той е атрофирал и има спешна нужда от реформа.