II.1. Пълна дигитализация на общинските процеси

Всички услуги, които Столичната община предоставя на гражданите, могат да се извършват и електронно с минимална човешка намеса. И в момента тя предоставя пакет от услуги чрез интернет, но той често е тромав, неадекватен или поне частично изискващ физическо присъствие “на гише”. В много малко административни услуги “разрешението” изисква повече от проверка за конфликт с вече издадено такова. Това е работа, която компютрите могат да вършат хиляди пъти по-бързо и евтино от хора.

В рамките на предстоящия мандат най-накрая ще се въведат в експлоатация новите лични документи, позволяващи притежателите им да се идентифицират с тях и във виртуалното пространство. Това на практика означава, че всички актуални електронни услуги, предоставяни от Столичната община трябва да се преработят – от идентификацията на заявителя, през концепцията за тяхното извършване.

Успехът на предлаганата от нас административна реформа зависи от изработването на качествено и подробно задание за нов единен портал за административно и деловодно обслужване,

обхващащ, както заявяваните от гражданите на София услуги, така и административната работа по управлението на града, който да бъде готов възможно най-скоро след въвеждането на новите лични документи.