II.3. Редовен одит и оценка на работата на общинските служители

Във всяка голяма компания съществува процес на оценка на служителите. Той е създаден, за да изглажда и подобрява работния процес, но най-вече – да награждава онези служители, които работят по-добре. Ще работим за въвеждане на ясни стандарти за работа, за добре структурирана работна среда и за справедливо възнаграждение на труда на всеки общински служител – според резултатите от труда му, преизчислявано и преоценявано всяка година.

Целта ни е да имаме мотивирана и проактивна администрация, ангажирана с решаването на стоящите на дневен ред проблеми, както и работната етика на Столичната община да осигурява шанс за кариерно развитие на млади и прогресивни експерти.

Досегашната практика с всяка смяна на политическото ръководство да се провеждат чистки в администрацията е контрапродуктивна и недопустима. Знаем, че в нея има достатъчно качествени и компетентни хора, на които ще дадем свободата да работят, вместо през цялото време да са подложени на политически натиск.