IV. Пряко участие на гражданите и обществени консултации

Прякото участие на софиянци в управлението на града ни е не само добър генератор на идеи, но и най-ефективната мярка за контрол над управляващите. Включването на гражданите в процеса на вземане на решения осигурява алтернативна гледна точка и най-вече – изходни данни, нужни за адекватно управление. Отскоро в София има влязла в сила нова Наредба, регламентираща реда за провеждане на обществени обсъждания. В нея, не без помощта и настояването на неправителствени организации, включително Спаси София, вече има задължение да се обсъждат заданията за големите устройствени процедури – подробни устройствени планове, мащабни реконструкции и т.н.

Това обаче не е достатъчно – за ефективното използване на потенциала на софиянци да предлагат правилните решения за града, Столичната община трябва да подпомага и насърчава участието им в процеса, организирането им в добре функциониращи общности, говорещи с един глас пред управниците, чиято заплата плащат.

Процесът е труден и дълъг, и десетилетното трупане на грешки направи софиянци отчуждени едни от други или крайно негативни към всякакви промени. Разбираемо е да не искаш да слушаш за отнемане на ленти от улицата пред дома ти, когато си напълно зависим от автомобила си. Столичната община трябва да положи усилия да изгради конструктивен диалог с гражданите – да иска от тях данните, които й трябват, за да оценява правилно състоянието на града и да не се извинява с тях, когато дадено решение е неудобно. “Гражданите не го искат” е правилен отговор на много малко въпроси.