IV.2. Диалог с гражданите, неправителствените и браншови организации

Администрацията на кмета Фандъкова обилно и по много се хвали, че е в непрекъснат диалог с неправителствените организации. Ако съдим по изказванията ѝ, работата с тях е обичайна практика всеки ден, по почти всеки въпрос. Ако попитаме самите неправителствени организации, обаче, почти няма да намерим такава, която да не си е патила от този “диалог”. Историите варират от пълно игнориране, какъвто е случаят и с нас по много от въпросите, за които искаме да говорим, до превземане на инициативи и превръщането им от полезни в евтин ПР, какъвто бе случаят с Гората на София.

Този потенциал не може да се прахосва.

Не всички идеи са правилни, обосновани или дори възможни за реализация, но енергията на хора, превърнали любовта си към града в свое призвание, не може да се пренебрегва.

Истинската диалогичност изисква работещ механизъм за изслушване и подлагане на анализ на идеите, генерирани от неправителствения сектор. С обновлението на структурата на общината ще създадем звено към Дирекция “Координация и контрол”, организиращо тематични публични дискусии за обсъждане на проблеми и идеи, провеждащо изследвания и анализи на общественото мнение за имплементираните политики и др. Имаме волята да се вслушаме в мнението на хората и да намерим правилния начин да разрешим техните проблеми.