IV.1. Насърчаване на гражданската самоинициативност

Законът за управление на етажната собственост регламентира отношенията между собствениците в многофамилните сгради, жилищните блокове и жилищните кооперации. Но в кварталите, където повечето сгради са еднофамилни къщи, отсъства каквато и да е организация на собствениците, помагаща им да планират развитието на квартала си заедно.

Изграждането на собственически асоциации е добър механизъм за координация между хората и общината.

Столичната община може да насърчава създаването им като организира локални обществени консултации, засягащи определени части от кварталите и поощрявайки жителите им да се организират. Така собствениците на имоти ще имат повече увереност да говорят, както и ще имат механизъм да се консултират помежду си и да излизат с обща позиция по въпроси, касаещи развитието на кварталите им. Не на последно място – ще могат да дефинират собствени правила за това как да управляват имотите си.

Всички искаме да живеем в красив и подреден град и искаме публичните пространства да са функционални и модерни. Работа на общината е да отговори на тези ни очаквания  като поощрява нас – гражданите, да го правим и поддържаме такъв. За това не е необходима административна или каквато и да е друга реформа, а достатъчно диалогична администрация, която третира собствениците на имоти като достойни партньори в планирането на градските бюджети. Въвеждането на граждански бюджет ще направи участието на собственическите организации много по-ангажирани в привличането на висококачествени, но евтини за реализиране проекти.