IV.3. Нов състав и свежи идеи в експертните съвети

Експертните съвети са органът, който взема решения по целесъобразност – те са натоварени с отговорността да приемат и отхвърлят проекти. Като такива, те концентрират в себе си огромна власт да направляват и променят устройствените процеси в града. По времето на бившия гл. арх. Петър Диков експертните съвети бяха почти секретни – протоколите от заседанията им не се публикуваха, докладите, които гледаха, също оставаха тайна за всички освен за допуснатите до залата. Днес, при наследника му – арх. Здравков, някои от заседанията са публични, повечето доклади се публикуват, но работата на съвета често остава извън полезрението на софиянци.

Експертните съвети обаче имат нужда от нов регламент на функциониране, който да гарантира, че членовете им са ангажирани с проблема, който разглеждат, и че има причина да са там, а не присъстват само телом. Крайно време е да отсеем и привлечем към този консултативен орган носители на новите методи на проектиране. Всеки от участващите в експертните съвети следва да е способен да вижда и предлага алтернативи, особено такива, които могат да обърнат тенденцията проектите в София да са морално остарели още преди да напуснат чертожната дъска.  

Новите регламенти ще обхванат, както процедурите по свикване на членовете – кои са, кои институции представляват и т.н., така и процедурите по вземане на решение – ясна и спазваща се процедура на гласуване и подробно разписване на протоколите, както и задължение заседанията да се излъчват на живо.

Експертните съвети не работят с конфиденциална информация и няма причина софиянци да не наблюдават работния им процес, дори и да нямат компетенциите да участват в дискусията.