I.1. Нужните на София законодателни промени

Повечето от проблемите, свързани с това как работи Столичната община, за съжаление, са резултат от прилагането на действащото законодателство. За нас поправянето на допуснатите от Народното събрание грешки е основен приоритет – видно е от резултатите на работата на общината, че има спешна нужда от промяна в следните закони:

  • Закон за териториалното деление на Столичната община и големите градове (ЗТДСОГГ);
  • Закон за министерство на вътрешните работи (ЗМВР);
  • Закон за железопътния транспорт (ЗЖП);
  • Закон за устройство на територията (ЗУТ);
  • Закон за движение по пътищата (ЗДвП).

Всеки един от тях поставя ограничения, пречещи на София да се развива правилно, но изброените далеч не са единствените. За нас е от първостепенно значение правният отдел на Столичната община да е мотивиран и ангажиран с непрекъснат одит на законоприлагането и формулирането на предложения за корекции. Спаси София винаги е настоявала, че пасивното прилагане на закони, които вредят на софиянци или пречат на общинската администрация да работи ефективно, следва да бъде критикувано.

София има не само правото да предлага промени в законодателството, а и да ги изисква от парламента и правителството.

Изброените закони определят какво е териториалното деление на общината, пречат на създаването на ефективна и работеща Общинска полиция и създаването на външна за “БДЖ-Пътнически превози” градска железница. Те създават и множество възможности да се заобикалят предвижданията и мерките на общината за това как изглежда и се ползва градската среда и т.н. Промяната им е важна стъпка към реализирането на множество пакети с мерки описани в План за София, затова ще работим активно с Народното събрание за промяната им.