I.4. Сливане на общинските пазари в единно предприятие

Цели пет общински предприятия управляват и развиват пазарите в София. Всички те имат отделни директори и ръководство, а администрацията и различните им отдели се повтарят. Пример за неефективността на сегашната структура е общинското предприятие “Пазари Възраждане” ЕАД, в което има 74 души персонал, ръководство и шест различни отдела за управлението на само два пазара.

Наличието на пет общински дружества за управление
на пазарите е разхищение на обществен ресурс
Наличието на пет общински дружества за управление
на пазарите е разхищение на обществен ресурс

Няма никаква необходимост, нито логична причина за подобна организация и припокриване на структурите. Затова ние ще пристъпим към обединение на петте предприятия в едно – “Пазари София”. Така ще съкратим ръководния и административен персонал, като всички отдели с дублиращи функции ще бъдат обединени. С това ще постигнем по-добра ефективност на дейностите, по-добри цени на търговете и единна визия и поддържане на всички пазари на територията на Столичната община. Ще инвестираме спестения финансов ресурс за капиталови вложения, като обновяване на пазарите и прилежащата им градска среда, започвайки с онези в най-лошо състояние –  пазар Димитър Петков и животинския пазар Подуяне. Ще се възползваме от финансови инструменти като Фонд за устойчиви градове, за да обновим и изцяло модернизираме и други пазари.