III.3. Столичният инспекторат в активна нова роля

Инспектор налага глоба за
неправилно паркиране в Любляна, Словения

Столичният инспекторат е органът, който е натоварен с тежката задача да санкционира многобройните нарушители на общинските разпоредби. Институцията е задължена да следи за редица масово срещани нарушения, които създават чувство за анархия – паркираните в зелени площи и тротоари коли, превземането на тротоарите от заведения и магазини, извършване на нерегламентирана търговия, разполагането на реклами и табели, както и за чистотата около строителните обекти. Нещо повече, инспекторите имат ключова роля и в опазването на околната среда като следят за зелената система, нерегламентирано изгаряне на отпадъци и изхвърлянето на строителни материали.

Столичният инспекторат често си затваря очите пред много нарушители, независимо дали са обикновени граждани или (частни) юридически лица. Това се случва заради липса на воля от страна на политическото ръководство на общината. Време е тази общинска структура да бъде преобразена по европейски образец, а нейната ефективност да бъде неколкократно увеличена.

Незабавно ще предложим план за преструктуриране на Столичния инспекторат – за сметка на непродуктивните административни звена ще засилим контролните му функции, назначавайки нови инспектори в отдели “Опазване на околната среда” и “Контрол на общинската инфраструктура”. Също така смятаме, че заплатите на служителите трябва да бъдат увеличени, за да не бъдат податливи на корупция, като обвържем възнагражденията с ефективността и резултатите на всеки инспектор. От друга страна, чрез създаването на смесени екипи със служителите на Общинска полиция ще гарантираме, че инспекторите няма да могат да бъдат подлагани на натиск и сплашване, което значително ще подобри ефективността и условията на тяхната работа. 

Инспекторатът има нужда и от опростяване на механизма за санкциониране – разпокъсаните между множество звена отговорности по налагане на глоби трябва да се обединят в един отдел.

Ще инициираме свикването на експертен съвет, който да преразгледа цялата нормативна база и да набележи мерки за улесняване на процедурите за налагане и събиране на глоби. Освен това ще преосмислим констативните протоколи и където е необходимо, ще предложим тяхното опростяване. Столичният инспекторат и реформираната Общинска полиция трябва да разполагат с възможността веднага да издават предписания или да налагат и събират глоби. Снабдяването им с преносими устройства, печатащи фишове и квитанции за събраните глоби не е скъпо начинание, но осезаемо увеличава ефективността на инспекторите.