III.2. Създаване на работеща Общинска полиция

Вероятно най-яркият пример за нефункциониращите контролни институции е казусът с неправилното паркиране в София. То в момента се “контролира” от три субекта: Пътна полиция, Център за градска мобилност и Столичен инспекторат. Ако някой софиянец реши да подаде сигнал за всички неправилно паркирани автомобили дори само на своята улица, вероятността да трябва да се свърже с трите поотделно и никоя да не си свърши работата е много голяма. Хаосът в разделянето на отговорностите по спазването на правилата, създава, както невъзможност на институциите да реагират, така и усещането у софиянци, че няма смисъл да изискват ред. Ежедневно из града се сблъскваме с нарушения, вследствие на липсата на управленски капацитет и решителност, продължаващи повече от десетилетие.

Същевременно Столичната община плаща сериозни суми за поддръжка на имуществото, както и заплатите на служителите в Общинска полиция,

но те не са на подчинение на кмета на София. Така общината няма правомощията да определя приоритетите и целите на звеното – в момента това е задължение на СДВР. През годините това административно разделение се доказа като неподходящо. Създаването на ефективна Общинска полиция под прякото ръководство на кмета ще разреши голяма част от проблемите и ще намали съществено усещането за безнаказаност в столицата.

Общинска полиция в Бърно, Чехия

Ще настояваме за промени в Закона за МВР, които да отделят Общинска полиция от министерството и да я преместят изцяло в структурата на Столичната община.

В процеса на трансформация на Общинската полиция ще ползваме опита на партньорски столици като Прага и Варшава, които успешно въведоха и реформираха подобни структури преди повече от 20 години. За да осъществява постоянен и строг контрол, новата структура има нужда от поне 1000 полицаи, което ще позволи част от тях постоянно да патрулират по улиците. Работеща Общинска полиция не само ще покрива разходите за заплати на служителите, но е и инвестиция в подобряване на обществения ред и сигурност. Част от полицаите ще бъдат отговорни за определени по-малки райони, които добре да познават – опит доказал се като успешен в много държави.  Целта ни е в Общинската полиция да бъдат консолидирани всички контролни функции, като тя активно да следи и глобява за неспазването на общинските наредби и обществения ред.

Подобно на всички добре функциониращи градове по света, нейно задължение ще бъдат не само охраняването на мероприятия и публични сгради и пространства, но и съблюдаване на правилното паркиране и движение, както и спазването на БУС лентите.

Ще създадем специални екипи, които заедно с инспекторите на Столичния инспекторат да извършват ефективен контрол върху замърсителите на въздуха,

включително и в обектите където се изгарят забранени материали, строителните площадки, нерегламентираните продавачи по тротоарите и неспазващите тротоарното право заведения. По подобен начин ще се упражнява и контрол по редовността на пътниците в градския транспорт, като контрольорите няма да бъдат обект на сплашване, заради което в момента по определени линии контрол просто не се извършва. 

Неразделна част от новата Общинска полиция ще бъде и Зоополицията. Тази структура в момента е подчинена на МВР, като за столицата отговарят общо 15 полицая и един-единствен автомобил. Ние смятаме, че Зоополицията трябва да бъде част от подчинена на кмета структура, която да подпомага работата на общинското предприятие Екоравновесие, отговорно за уличните животни. По този начин ще гарантираме максимална координация между отделните структури и добро изпълнение на задълженията.  

За улеснение на гражданите и ефективното използване на ресурсите на Общинската полиция ще въведем единен градски номер, на който жителите на града ще могат да подават сигнали за всякакъв вид нарушения, без да бъдат препратени на друго място с редовния отговор “не зависи от нас, ние не можем да направим нищо”. Основната цел, която сме си поставили е, чрез формирането и оборудването на новата структура, гражданите да получат адекватна и навременна реакция, а София да стане далеч по-подредено и приятно място за живот.