II. Любима дестинация за целогодишен туризъм

София разполага с чудесни условия, за да развива разнообразен и доходоносен туризъм. За съжаление, заради липсата на управленски капацитет и знания, градът пропусна множество възможности, като вместо да е активно привличащ туристи, просто чака някой случайно да го посети. Сегашното управление дава много точна оценка на собствената си некомпетентност в “Стратегията за развитие на София като туристическа дестинация 2017-2030”, разписвайки слабите страни на туристическия ни продукт. Годините безхаберие водят до изключително слаба маркетингова комуникация, особено дигитална. Липсва ни специфичен туристически бранд и лого, както и международна разпознаваемост. Богатите ресурси, както природни, така и човешки и културни, не се оползотворяват и няма приоритетност и целенасоченост за развитие на най-подходящите за София видове туризъм. На много ниско ниво са и координацията и партньорствата между различните заинтересовани страни, както частни, така и публични, финансирането е недостатъчно и като цяло няма изградена ефективно функционираща организация за управление на туристическия продукт.

Развитието на туризма има съществено значение за генерирането на ценни приходи за икономиката на София. Със същата важност обаче са и нематериалните ползи – туризмът прави столицата ни по-разнообразна и отворена и е носител на културен обмен, с което градът ни се превръща в по-предпочитано място за работа, живот и инвестиции. Затова сме решени да поправим допуснатите грешки при управлението на туризма на града и София наистина да стане любима дестинация, привличаща многобройни платежоспособни туристи.