II.2. Общ туристически продукт с други български градове

За подобряване на атрактивността на туристическия продукт на страната и София, и удължаване на престоя на туристите, смятаме да сме инициатор и водещ партньор при изготвянето на общ продукт за чуждите туристи.

Предложението ни за него е, освен София, да включва и най-посещаваните дестинации в България: Пловдив, Велико Търново, Копривщица, Рилския манастир и др.

Ще изработим интегрирана стратегия за туристическото позициониране на всички включили се общини, както и ще обвържем най-посещаваните атракции в единен маршрут, маркетингова кампания, апликация, организирани турове и т.н. Този подход успешно работи между Хърватия и Словения например и допринася за увеличаване на продължителността на престоя, приходите и туристическия имидж.