II.1. Позициониране на София, като туристическа дестинация

София разполага с много възможности за развитие на туризъм, затова е крайно време да започнем дебат каква туристическа дестинация трябва да бъде и какви туристи да привличаме. Уникалните природни дадености, като наличието на богати минерални извори и планината Витоша, както и разнообразното културно наследство, са предпоставка за привличането на по-платежоспособни посетители.

Освен културен, религиозен и СПА туризъм, София има дадености и за уикенд, конгресен и развлекателен.

На база цялостен анализ от мултидисциплинарен екип за потенциалите и перспективите, в активно партньорство с туристическия бранш, бизнеса и гражданите, ще позиционираме и активно рекламираме българската столица, като уникално място срещало различни култури през вековете и мост между Изтока и Запада.