I. София – икономическото сърце на Балканите

Централното географско разположение на София и уникалният човешки потенциал, с който разполагаме, са предпоставка за ускорено икономическо развитие на града. Това, което липсва, е амбициозна управа на Столичната община, която активно да привлича инвестиции с висока добавена стойност, както и значително да подобри инфраструктурата и условията за правене на бизнес в София. Именно в тази посока ще работим като реформираме и подобрим експертния потенциал на Столичната агенция за привличане на инвестиции, както и ще подпомагаме софийските фирми при представянето им на международни изложения по света. Чрез изграждането на нов интермодален терминал и международен изложбен център ще подобрим и ключовата инфраструктура за правене на бизнес, а с цифровизацията и улесняването на процесите по обслужване ще станем по-привлекателно място за инвеститорите.