I.2. Активно привличане на инвестиции

Въпреки че от години съществува общинска Агенция за приватизация и инвестиции, резултатите от дейността ѝ са недостатъчни. Във време на глобална конкуренция на градовете, смятаме че София задължително трябва да има работеща, проактивна и амбициозна агенция за привличане на инвестиции.

Затова сериозно ще засилим експертния капацитет и числеността на служителите, като ще разширим и нейните функции, за да могат да обслужват адекватно нуждите на модерния бизнес.

Приоритет ще даваме на младите експерти, завършили световноизвестни университети и говорещи различни чужди езици. Тяхна единствена задача ще бъде да привличат инвеститори. Няма да позиционираме София като евтино, а като добро място за бизнес и мост между Изтока и Запада. Няма да оставим инвестициите на случайността и на произвола на институциите, а ще ги търсим и създаваме.