I.6. Интермодален жп терминал и логистични центрове

Разположен северно от Военна рампа, интермодалният
терминал ще стимулира икономическото развитие
Разположен северно от Военна рампа, интермодалният
терминал ще стимулира икономическото развитие

София е разположена на стратегическо място на Балканите и може да играе ключова роля в дистрибуцията на стоки и услуги от Азия и Китай към Европа. Предпоставка за това е развитието на качествена инфраструктура максимално улесняваща и стимулираща процеса. Затова,

ще стартираме процедура за изработване на проект и строителство на интермодален терминал за връзка между пътния и железопътния транспорт в НПЗ Военна рампа и жп гара Илиянци.

Смятаме, че съществуващата индустриална зона има голям потенциал за развитие, ако в нея се устроят логистични центрове с пряк достъп и до двете форми на транспорт. За реализацията на идеята ще търсим подкрепата на държавата, европейските фондове и Механизма за свързана Европа.