I.1. Общински стартъп инкубатор за свежи бизнес идеи

От години се говори за София, като гореща точка за създаване на стартъпи и водещ град в Източна Европа по този показател. Многото млади, образовани и талантливи хора са чудесна основа за развитие на стабилна екосистема от предприемачи. Големи международни фестивали като WEBIT пък ни поставят на световната карта, като място, в което бъдещето намира себе си.

Въпреки това, всички успехи до момента се дължат почти изцяло на частна инициатива.

Голям и изключително важен проект, като София Тех парк стана жертва на некомпетентно управление и вместо ключов компонент от софийската и държавна икономика, той се превърна в място за високоплатено командироване на “наши хора” и провеждане на събития. Така, замисълът му да подкрепя стартиращи предприемачи не успя да се осъществи. За сметка на това през последните години в София се развиха множество инициативи за създаване на COWORKING пространства, в които срещу скромно заплащане или дори безплатно могат да се ползват основни офисни необходимости, а посещаващите ги да обменят идеи за бизнеса си. Въпреки това все още предприемаческата екосистема е слабо развита и София не се възползва максимално нито от наличния човешки потенциал, нито от възможностите да привлича млади и иновативни хора от други градове и държави.

Честа практика на градовете-шампиони по предприемачество и иновации, която смятаме да приложим и тук, е активното участие на администрацията в изграждането на иновативната екосистема. Затова ще създадем общински стартъп инкубатор, в който млади предприемачи ще намерят не само необходимата техническа помощ (финансови, счетоводни, организационни и др. консултации), но и ще имат възможност да общуват и да обменят идеи, а с това креативността и успеваемостта на проектите им да  се повишат. Примерът, който ще следваме при изграждането на общинския стартъп инкубатор, е STATION F в Париж – най-големият инкубатор в света и уникално пространство за създаване на бизнес.

За нас е изключително важно да осигурим партньорства, които да направят целия проект жизнеспособен,

като активно ще търсим съдействие от Българската стартъп асоциация, която обединява над 500 български стартиращи фирми и млади предприемачи.

Убедени сме, че София може да бъде регионален и европейски лидер в областта на иновациите и технологиите, а стартъп средата да привлича таланти не само от съседните ни държави, но и от целия свят. Мерките за реформи и инвестиции, които залагаме в План за София и за чиято реализация ще работим активно, ще ни помогнат да реализираме и разширим потенциалите на столицата ни да привлича, задържа и създава капитал, знания и иновации.