I.5. Ускорени процедури за големи инвестиции

Ключов проблем срещан както от местни, така и от чуждестранни инвеститори, са бавните и тромави административни процедури, които те трябва да извървят. Това отказва много от тях, особено желаещите да построят производствени мощности или логистични халета. Смятаме, че е задължително да ускорим и улесним процедурите. Затова ще създадем междуведомствен съвет, включващ кмета на Столичната община, зам.-кмета по инвестиции и строителство, както и всички комунални дружества.

Целта е да координираме действията на различните страни, за да улесним и ускорим процеса по навлизане на инвестициите на зелено.

Като част от този проект, ще въведем система, при която при всяка заявка за инвестиция над определена сума, ще бъде определян човек от Агенцията по инвестиции, който ще подпомага инвеститора за безпроблемно осъществяване на вложенията.