Въпреки че София разполага с огромен за страната ни бюджет, неговото изразходване се извършва непрозрачно и твърде често води до възпроизвеждане на порочната практика “ремонт на ремонта”. Много от дирекциите и дружествата на Столичната община работят неефективно, а затварянето на очите пред подобни проблеми води до по-малко инвестиции в развитие и подобряване на градската среда. Нуждата от оптимизация и реформа е най-осезаема и належаща в общинското дружество ЦГМ – станало символ на завишени разходи, корупция и шуробаджанащина. Липсата на управленски капацитет и политическа воля за сериозни реформи буквално изяждат данъците на софиянци и те не достигат за решаването на многобройните проблеми, с които ежедневно се сблъскваме. След като предприемем преструктуриране, сливане и цифровизация на общинските структури, ще оптимизираме разходите и ще изискваме далеч по-ефективна работа от тях.

След дългогодишното управление на г-жа Фандъкова, градът ни се намира в аварийно състояние. Нуждата от изграждане на базова инфраструктура като пробиви, булеварди, канализация и трамвайни трасета е огромна, а трагичното състояние на кварталите не допуска повече отлагане на инвестициите. Ние обичаме града си и искаме да започнем ускорено да решаваме натрупваните през годините проблеми. Крайно време е столицата на България да догони останалите европейски столици, но за това освен амбициозно управление е необходим и сериозен финансов ресурс.

В ситуация, в която София се нуждае от огромни и неотложни инвестиции за подобряване на инфраструктурата, не можем да си позволим да продължим популистката политика на управляващите по отношение на местните такси. Те не са актуализирани повече от десетилетие. Например таксата за тротоарно право стои непроменена от 2006 г., когато средните доходи в столицата бяха над три пъти по-ниски спрямо сегашните. Аналогично, таксите за разрешение за строеж са многократно по-ниски в сравнение с останалите балкански столици, което е една от причините за масовото презастрояване. Прекратяването на досегашната купуваща спокойствие политика е наложително, ако искаме да избегнем бъдещи шокови увеличения така, както се случи с цената на билета повишена драстично с 60%.

Затова ще започнем дългоотлагания диалог с всички експерти, организации, заинтересовани страни и бизнеса за плавна актуализация на част от местните такси. Бизнесът и гражданите от години изискват качествена градска среда близо до имотите си, включваща равни улици и тротоари, качествено осветление, достъп до бърз градски транспорт, както и уредени зелени площи, игрища и площадки. Бизнес общността пък заявява готовността си да внася в общинския бюджет повече средства, но в замяна да получава добра градска и инвестиционна среда. Ние сме съпричастни с желанието им за активно включване в решаването на градските проблеми чрез справедливи и актуализирани към днешната икономическа реалност такси.

Като активен през годините участник в обсъжданията и наблюдател
на процеса по формиране на бюджета на София добре разбираме проблемите в процедурата за разпределение на данъците на столичани. Категорично се противопоставяме на задкулисно разпределяне на бюджет за милиарди без възможност за реално участие на гражданите. Ще се стремим към нов, прозрачен и приобщаващ начин на оформяне на приоритетите и разпределяне на средствата, който да започва още през лятото на текущата година. В допълнение, по подобие на европейските градове ще инициираме създаването на Граждански бюджет, чрез който софиянци сами ще можем да предлагаме и избираме най-необходимите за нас проекти.