Граждански бюджет – възможност за софиянци да управляват средата си

Гражданският бюджет е инструмент за включване на жителите в определянето на политиките и приоритетите на общината. Той дава право на гражданите да номинират и гласуват за проекти, които да бъдат реализирани със средства от общинския бюджет. Тази форма на пряка демокрация съществува от десетилетия в много европейски държави, но бе отхвърлена от управляващите с аргумента, че по този начин гражданите отнемали от правомощията на общинските съветници.

Ние от друга страна искаме помощта и мнението на нашите съграждани и затова ще предложим още с формирането на бюджета за 2020 г. да бъдат отделени няколко милиона лева за въвеждане на Гражданския бюджет.

Така данъкоплатците ще имат право на глас при директното определяне на най-важните и неотложни за местните общности проекти.

Процесът ще бъде организиран, възприемайки най-успешните европейски практики и стандарти – от събирането на предложенията и тяхното представяне до провеждането на гласуването и реализацията на проекта. Чрез въведения от нас Граждански бюджет ще може да се предлагат и осъществяват конкретни проекти за изграждане или реконструкция на инфраструктура като тротоари, пешеходни пътеки, спирки, пейки и градска мебел, детски и спортни площадки, алеи, осветление… Планираме да включим и подкрепа за проекти включващи организиране на спортни, образователни или културни дейности и семинари за деца, младежи, млади родители и възрастни. 

Убедени сме, че с въвеждането на процес, в който гражданите представят идеите си за подобряване на градската среда, ще мобилизираме активните хора,

които да ни помогнат да инвестираме наличния ресурс в проекти с максимално голямо значение за местните общности. Те най-добре познават проблемите в кварталите си и затова активно ще търсим партньорство с тях в решаването им. Не трябва да забравяме и че процесът на определяне на идеята и търсенето на подкрепа активира гражданите и създава у тях усещане за принадлежност към общността им. Точно това е и нашата цел – повече активни и отговорни към заобикалящата ни среда съграждани и по-комфортни квартали.