IV. Гражданско участие в изготвянето на бюджета

При изготвянето на бюджетите на Столичната община ще прекратим досегашната порочна практика на управляващите за задкулисно определяне на целите на бюджета и минимална възможност за участие на гражданите в неговото изготвяне. Ще започваме планирането на бюджета в края на лятото със серия обществени обсъждания във всички столични райони, с което ще включим нуждите и приоритетите на хората в програмата за капиталови инвестиции.

Институционално, предложението за бюджет ще бъде обсъдено с общинските съветници от всички политически групи с цел по-активно участие в процеса и включване на повече добри предложения в него.

За основен принцип в изготвянето на финансовата рамка възприемаме равнопоставеността на гражданите от всички столични райони при разпределението на средствата, така че условията за живот да се подобряват навсякъде.

Проектобюджетът ще се публикува онлайн в машинно четим вид, разделен по пера и придружен с интерактивни и разбираеми презентации. Възнамеряваме обществените обсъждания да бъдат разделени по секторни политики или райони, така че да има достатъчно възможност за сериозен и задълбочен дебат. Обсъжданията ще се провеждат извън работно време, а предложенията на гражданите ще бъдат вземани предвид, вместо подминавани. Именно затова планираме и въвеждането на т.н. Граждански бюджет, в рамките на който гражданите ще гласуват и определят кои проекти да бъдат финансирани. Ще направим всичко това, защото искаме гражданите да бъдат активни наши партньори в решаването на градските проблеми.