I. Оптимизация на разходите

С цел осигуряване на повече средства за инвестиране в капиталови проекти, подобряващи живота на софиянци, ще се заемем със сериозни и всеобхватни действия за намаляване на неефективното разходване в Столичната община. Като част от реформата на администрацията ще започнем ускорен процес по цифровизация на услугите и въвеждане на обслужване на едно гише. Това ще ни позволи да преместим човешкия потенциал в сфери, където той е истински необходим. Ще преразгледаме и дейностите на различните общински дирекции и структури като ще премахнем или обединим онези с дублиращи се функции. Така например, транспортното планиране, транспортното управление и свързаните ремонтни дейности ще бъдат обединени в едно звено, което да замени сегашните три дирекции с отделни директори и администрация.

Основна част от нашия План за София е подобряване на градския транспорт и мобилността в столицата, което не може да се случи без всеобхватна и смела реформа на ЦГМ.

Предвиждаме да намалим ръководния персонал и излишната администрация и ще се фокусираме върху важни за гражданите дейности.

Като резултат от обединяването на обществени поръчки за ЦГМ и трите транспортни оператора очакваме намаляване на административните разходи и постигането на по-конкурентни цени на търговете. Надзора върху изпълнението на ремонтите и поддържането на уличната мрежа пък отново ще бъде в ръцете на Столичната община вместо да се ползват неефективните и скъпи услуги на частни дружества, работещи за печалба. В секторите, където е възможно и целесъобразно, ще започнем поетапно прехвърляне на типичните общински дейности от частни към общински дружества, с което ще подобрим ефикасността и ще спестим финансов ресурс.

С помощта на законодателни промени, прилагането на съществуващите европейски директиви и

със създаването на черен списък за некоректни строителни фирми ще сложим край на прахосничеството заради порочната практика “ремонт на ремонта”.

Новите договори, които ще подписваме с фирмите, ще залагат далеч по-сериозни санкции, а след значително подобряване на капацитета на общинското предприятие за строителен надзор ще въведем постоянен контрол върху качеството на изпълнението. За да се осигури максимално добър ефект от парите на данъкоплатците, те трябва да се инвестират отговорно и прозрачно. Това ще осигури качествена и дълготрайна инфраструктура и ще ни позволи да се фокусираме върху решаването на проблемите не само в центъра, но и в останалите райони. Време е да сложим край на “ремонт на ремонта”, а от Спаси София през годините многократно доказахме, че имаме волята и експертното знание да го направим.