III. Отговорно и прозрачно инвестиране

Въпреки, че управлението на средствата на Столичната община никога не е представлявало еталон за отговорност, размерът на кражбите, некомпетентността и безотговорността през последните години са стряскащи. Г-жа Фандъкова беше кмет 10 години, в които страната ни разполагаше с внушително безвъзмездно финансиране, а София беше облагодетелствана на национално ниво. Но милиардните бюджети на Столичната община не успяха да доведат до осезаемо подобрение на живота в града, нито да убедят софиянци, че властта управлява нашите пари отговорно и смислено.

Имаме необходимото знание и амбиция да управляваме финансите на нашите съграждани отговорно и прозрачно.

Ще обявим война на наложения от управляващото досега ръководство феномен “ремонт на ремонта”, като в координация с държавните институции инициираме промяна на законодателството, позволяваща създаване на т.н. “черни списъци” на фирми, които системно не се справят с поставените им задачи. С цел намаляване на зависимостта от няколко големи строителни компании ще услесним условията за участие и на малки фирми. Паралелно с това ще въведем далеч по-строги изисквания за качество, като неустойките ще бъдат завишени, а периода на гаранцията – удължен. Ще работим и за установяване на конкурентна и честна среда, която да позволи на реномираните международни компании равноправно участие в процедурите на общината.

Ще прекъснем и порочната практика фирмата изпълнител да назначава своя фирма, която да извършва само фиктивен строителен надзор.

Пред държавата ще защитим необходимостта от прилагане на нормите произлизащи от директивите на ЕС. Имаме желание да спрем досегашната практика, като започнем с налагането на сериозни глоби на всички фирми, които не спазват задълженията си.

Като гражданска организация успяхме неколкократно да защитим обществения интерес, заставяйки Столичната община да наложи сериозни глоби за некачествени ремонти. Успяхме да постигнем всичко това без да бъдем част от градското управление и сме убедени, че можем да бъдем още по-полезни, ако сме част от него. Осъзнаваме огромната отговорност, свързана с управлението на парите на софиянци.

Затова при тяхното инвестиране ще се ръководим от най-строгите международни стандарти за бюджетиране, като основни наши принципи ще бъдат прозрачността, лесният достъп до информация, инклузивния процес, както и строга фискална дисциплина, ефективно инвестиране на средствата, търсейки максимални ползи и обвързване на финансовия ресурс към дългосрочните цели за развитието на София.