II.3. Данък МПС – инструмент за борба с мръсния въздух

Огромният брой неекологични автомобили е сред факторите, които най-съществено допринасят за замърсяването и задръстванията в София. За разлика от битовото отопление, те замърсяват средата целогодишно не само с ФПЧ, но и с тежки метали и вредни газове. Смятаме, че като общество трябва да се стремим да възприемаме част от доказаните европейски практики в борбата с мръсния въздух и безкрайните задръствания, разбира се съобразявайки се с нашите собствени възможности и ограничения.

Въпреки моторизацията от над 650/1000 данък МПС
в София е с най-ниските възможни ставки

Въпреки ниския стандарт на живот, като общество сме поставени пред избор дали ще продължим да живеем в отровна среда, давайки парите си, за да се лекуваме или ще изберем да сменим не само колите с по-екологични, но и да преосмислим начина си на придвижване в големия град. 

Спазването на минималните екологични стандарти е абсолютно задължително, ако искаме да живеем в здравословна среда. Въпреки постоянното повтаряне как екологията е основен приоритет на управлението на г-жа Фандъкова, нововъведените данъци за стари коли от страна на Столичната община са значително по-ниски, сравнени с тези в Бургас, Пловдив, Варна или Стара Загора. Това е нелогично решение като се има предвид фактът, че стандартът на живот в София е неколкократно по-висок. Така управляващите си купуват политическо спокойствие, но с цената на здравето ни и намалени приходи за общинския бюджет.

За разлика от тях, ние имаме смелостта да поставим здравето на всички ни на първо място. Успоредно с подобренията на градския транспорт, пешеходната и велосипедната инфраструктура, активно ще поощряваме намаляването на общия брой автомобили в София

и поетапното излизане от употреба на най-замърсяващите, особено онези без катализатори. Постепенно ще увеличим данък МПС, започвайки с автомобилите с мощност над 150 KW. Като първа стъпка ще изравним коефициентите с останалите големи областни градове в България. Така ще дестимулираме ежедневното ползване на автомобил, както и ще осигурим няколко десетки милиона повече за инвестиции в алтернативни форми на придвижване, строителство на планираните пробиви и генерално решаване на проблемите с трафика.

Моторизацията в София е значително по-висока
спрямо другите европейски столици

Всички промени ще се правят след ясно дефиниран и комуникиран план с цели и срокове, с което ще дадем на гражданите необходимото време за смяна на стария автомобил или преосмисляне на начина на ежедневното придвижване в града.

За да стимулираме използването на повече електрически и хибридни автомобили, които не замърсяват, ще запазим всички съществуващи данъчни облекчения, включително и правото за безплатно паркиране в Синя и Зелена зона. Така ще стимулираме и фирмите за споделени пътувания да инвестират в екологични возила.