II.4. Повече средства за реклама на туризма

Освен експертиза и проактивност от страна на Общината, са необходими и средства за реклама на града на световния туристически пазар. За съжаление, Столичната община е абдикирала от отговорността активно да промотира столицата, а туристическият ръст в последните години е единствено в резултат на повече нискотарифни полети до нашето летище.

Тъжно звучат хвалбите на г-жа Фандъкова, че за 10 години туристите са се увеличили с 85%, предвид факта, че през 2008 г. те са били изключително малко на брой.

Искаме значително да увеличим бюджета и отговорността на ОП “Туризъм”, като предприятието да бъде отговорно за изработването на рекламни кампании за промотиране на градския туризъм и за достойно представляване на столицата ни на туристически изложения по света.

Затова предлагаме увеличение на туристическия данък дължим от хотелите. В момента за една нощувка в хотел с пет звезди в общинската хазна влизат само 1,20 лв. – нищожна сума в сравнение със средната цена от около 200 лв за тази категория. Поетапното увеличение на таксите за нощувки в следващите няколко години ще генерира повече приходи позволяващи ни да обогатим туристическия продукт, а така София да привлече повече туристи.

Ще предложим формула за изчисление на туристическата такса в зависимост от категорията на местата за настаняване. По този начин няма да натоварим нито бизнеса, нито гостите,

тъй като увеличението ще остане несъществено спрямо цената на нощувката. Така в рамките на няколко години ще осигурим тройно повече средства за адекватна промоция на София като атрактивен за различни форми на туризъм град, съчетаващ културата и нравите на Изтока и Запада. С наличните средства ще помогнем за организацията на културни събития и фестивали, както и ще разкрием повече туристически и информационни центрове.