II.5. Тротоарно право, стимулиращо малкия бизнес

Управляващите от години толерират нелегалната продажба на всякакви продукти из целия град – в подлезите и по спирките, на тротоарите и публичните пространства, в парковете и покрай пазарите. Вероятно най-яркият пример, че назначената от г-жа Фандъкова администрация покровителства определени икономически субекти за сметка на обществения интерес, са разположените за сметка на градското пространство и пейките зимни градини по бул. Витоша.

От години там има проблем със заведения, които систематично превишават позволеното им тротоарно право и изграждат масивни пречещи конструкции, но от Столичния инспекторат очевидно не забелязват проблема.

Таксите не са променяни вече 13 години и все още са на равнищата от 2006 г., когато цените и заплатите в София бяха над три пъти по-ниски от днешните.

Ние сме решени да сложим край на хаоса с тротоарното право и да въведем строг контрол на начина, по който публичната инфраструктура се използва за търговия. Анализът ни показва, че до момента бизнесът плаща несъразмерно ниска, спрямо генерираните печалби, такса за извършване на дейност на публичните пространства. Повишаването на таксите за използване на тротоарно право е инвестиция в подобрението на градската среда, която на свой ред привлича нови клиенти и задържа хората.

Търговската дейност на тротоарите трябва да е регулирана така, че да не пречи на бизнеса, но и да не лишава софиянци от проходимост

Освен сериозно засилване на контрола от страна на реформирания Столичен инспекторат, паралелно с увеличаването на общинската такса за ползване на тротоарите в I и II зона, ще въведем справедливо таксуване – колкото по-голяма част от публичното пространство се наема, толкова по-висока е таксата на м2.

За малките търговски обекти, наемащи до 15 м2 промени не се предвиждат, докато наемателите на по-големи части от публичната инфраструктура ще дължат нарастващи с площта такси.

С подобна политика защитаваме малките семейни бизнеси и дестимулираме пълзящото завземане на големи публични пространства. Не искаме порочният “модел Витоша” с големи конструкции да продължи да съществува и да се разширява из останалите части на столицата.