II.2. Справедлива цена на разрешителното за строеж

Ръководената от г-жа Фандъкова Столична община не успя да намери решение за вкарването на строителството в разумни граници и да съблюдава за спазването на правилата. Убедени сме, че развитието на София не трябва да се измерва в кубици излят бетон, а в количеството комфортни за обитаване квартали. За да не се налага да продължаваме да протестираме, за да запазим квартала си, да дишаме мръсен въздух, да се чудим къде да паркираме и къде е тротоарът, искаме да въведем далеч по-ясни правила и високи изисквания за оценка и отсяване на инвестиционните намерения.

Един от най-значимите фактори, които допринасят за безразборното строителство в София, е нелогичната цена, която се заплаща за разрешително за строеж. Сравнена с останалите балкански столици, тя е неразбираемо ниска –

само 14 лв. за м2 в центъра при 100 лв. в Скопие, 396 лв. в Белград и 480 лв. в някои градове в Гърция.

При средна цена от 2800 лв. за м2 в центъра на София, в общинския бюджет влиза несъществена част – само 0,5% под формата на общинската такса.

От друга страна, сериозните инвеститори, които влагат милиони в своите проекти, очакват да получат нормална среда около обектите си – улици с тротоари и осветление, зелени пространства, достъп до училища, игрища и градски транспорт. Подобни очаквания имат и гражданите. Всичко това струва пари и няма как да бъде осигурено с твърде ниските такси, събирани от инвеститорите.

Представете си колко повече инфраструктура щеше да е възможно да се построи, ако таксите за разрешително за строеж бяха поне на нивото на градове в съседни държави.

Затова ще предложим поетапното им повишаване до нивата подходящи за европейска столица с амбицията да предоставя на гражданите си качествена градска среда и високо качество на живот. Заради ниските нива в момента, поетапното увеличаване на таксата няма да доведе до сериозен скок на цените за купувачите на апартаменти. По-високите такси за разрешително за строеж биха били и естествена спирачка за несериозни инвеститори и средство за превенция на изоставени строежи.

В консултация с браншовите организации на инвеститорите, както и експерти в областта на финансите, недвижимите имоти и урбанистите, ще разработим ясен консенсусен план за поетапно постигане на поставените цели. Убедени сме, че ролята на бизнеса трябва да се засили, а с отговорно и амбициозно управление ще осигурим квартали с европейско качество на живот.

Всички събрани средства от разрешителните за строеж ще бъдат инвестирани в подобрения на съществуващата инфраструктура, строителството на липсващи улици, паркинги и детски градини, както и за изграждането на квартал Нова София.

С него едновременно целим сериозно намаляване на инвестиционния натиск в презастроените южни квартали и съживяване на северните райони.