I. Витоша – достъпен и немонополизиран природен парк

Въпреки че Витоша е перфектното място за целогодишни спорт и почивка, липсва адекватен транспортен план, хижите са достъпни единствено с автомобил, крайните точки на маршрутите за походи не са добре обвързани с градския транспорт, а едни от най-популярните и привлекателни места са изцяло откъснати от света. От всички лифтови съоръжения, изградени през годините, един монополист свързан с корупционни скандали, притежава повечето. И макар приватизационният договор да го задължава да ги поддържа в адекватно състояние, от всичките му поверени лифтове, едва три работят и то основно в зимния сезон.