I.4. Витоша, достъпна с градски транспорт и с уредено паркиране

През годините почти всички излетни линии до различни точки на Витоша бяха закрити, а състоянието на пътищата бе допуснато да стане повече от неприемливо. Пътят до хижа “Алеко” не е ремонтиран от десетилетия, а интензивният автомобилен трафик е ерозирал банкетите му. Пътищата до Златните мостове, Копитото и хижа “Алеко” са твърде тесни за съвременните автомобили и автобусите на градския транспорт, а в крайните им точки не са изградени паркинги. Целогодишно около хижа “Алеко”, пътят между горната станция на лифта и хотел “Морени” е превърнат в паркинг, а задръстванията са редовни. Като резултат, посещението на планината се превръща в дълго и изнервящо преживяване. Автобусна линия №66 също трупа сериозни закъснения върху и бездруго неадекватно големите си интервали.

Съвместно с управлението на ПП “Витоша” ще разработим план за ремонт на пътищата и отбивките за почивка, ще изградим и ремонтираме осветление за всички крайпътни зони за отдих, както и за по-тежките участъци.

В плана ще заложим и изграждане на безопасни тротоари там, където автомобилния път съвпада с установени излетни маршрути. Ще започнем и процедура за изграждане на паркинги с ограничен капацитет, в които избралите да отидат до планината с автомобила си да могат да паркират в нормални условия, без да предизвикват транспортни проблеми и да превръщат крайпътните зони в кални свлачища. Паркирането извън тях не само няма да е позволено, а ще се  санкционира.

За да не поощряваме автомобилния трафик в парка, ще включим територията на ПП “Витоша” в системата за платено паркиране със специална и значително по-висока такса за вход с автомобил. Ще осигурим специализиран контролен пункт на всяка входна точка в парка, информиращ влизащите в него за броя свободни паркоместа. В случаите, в които те са изчерпани или достъпът е забранен – спиращ по-нататъшен трафик. Събираните от паркирането средства ще пренасочим към специален фонд за поддържане и изграждане на съоръженията на територията на планината. След пълното възстановяване на лифтовете и осигуряване на повече автобусни линии към Витоша, ще се стремим към пълна забрана на достъпа с автомобили в почивни дни.

Налагането на рестриктивни мерки срещу свободното движение на автомобили на територията на Витоша означава, че обслужването й с градски излетен транспорт трябва значително да се подобри. Затова ще разработим изцяло нова транспортна схема за излетните линии.

Ще създадем предложената от нас линия №61 от НДК до Златните мостове, ще възстановим линия №62 до Копитото,

ще намалим интервалите на движение по линии №63 и 66 и ще ги направим ежедневни вместо движещи се само в почивни дни. Ще наблегнем на удобството, като разработим маршрути, започващи от интермодални терминали при метростанциите, както и градския център.

Излетните линии могат да превозват велосипеди

Като основоположници на идеята за закупуване на автобусите, които и в момента обслужват излетните линии до Витоша, ще работим за пълното възприемане на първоначалните ни препоръки, осигурявайки повече автобуси подходящи за планинските условия и ги оборудваме така, че превозването на велосипеди, ски и друга туристическа екипировка да е възможно.