I.1. Възстановяване на Княжевския лифт

Съществуват много неясноти около приватизираните лифтове. Една от основните тези на собственика им, а понякога и на администрацията на г-жа Фандъкова, е, че поддръжката им е блокирана от нормативни пречки. Това обаче не е точно така. В приватизационния договор, подписан между Столичната община и “Витоша ски”, ясно е записано, че компанията е собственик единствено на самите съоръжения, но не и на земята под тях. В действащия План за управление на ПП “Витоша” е написано, че модернизация на съоръженията се насърчава.

Ще направим нужните стъпки “Витоша ски” да отстрани рушащите се и негодните за употреба съоръжения от територията на парка,

което може да стане с нарочна заповед на кмета. Така ще можем да поправим допуснатите управленски грешки и ще работим за модерна и удобна лифтова връзка на града с Витоша, като започнем с възстановяването на Княжевския лифт.

което може да стане с нарочна заповед на кмета. Така ще можем да поправим допуснатите управленски грешки и ще работим за модерна и удобна лифтова връзка на града с Витоша, като започнем с възстановяването на Княжевския лифт.

Искаме той да бъде управляван от градския транспортен оператор и напълно интегриран с електронната тарифна система на градския транспорт. За него ще предложим специален превозен документ с по-висока стойност за еднократно пътуване, но ще възстановим прекратената с приватизацията на “Въжени линии” ЕАД традиция, в първите почивни дни от всеки месец, притежателите на карти за градския транспорт (месечна, тримесечна, годишна и т.н.) да пътуват безплатно.

Обновяването на Княжевската кабинка ще е първата фаза от поетапното възстановяване на общинския контрол върху лифтовете

в планината, като дългосрочната ни цел е всички лифтове, свързващи града с нея, да са част от градския транспорт и съответно – общинска собственост. Така ще осигурим бърза и удобна връзка с планината без да я натоварваме с излишен автомобилен трафик и замърсяване.

Удължение на Княжевския лифт до колелото на трамвай №5 е технически възможно
Удължение на Княжевския лифт до колелото
на трамвай №5 е технически възможно

Съществува техническа възможност долната станция на лифта да се премести до входа на парк “Княжево”, в непосредствена близост до последната спирка на трамвай №5. Така лифтът ще стане значително по-привлекателен и достъпен за всички софиянци и туристи. Осигуряването на нужната за съоръжението просека през Княжевската гора е въпрос, който не може да се реши без активното участие и съгласие на местната общност. За да гарантираме максималното съхранение на парка, решение за удължаване на лифта ще бъде взето след обществени обсъждания и получена подкрепа от княжевци.