I.5. Възстановяване на ски зоната

Витоша предоставя на софиянци уникална възможност само за 30 минути да се пренесат на 2000 метра, за да се наслаждават на различни зимни спортове. За съжаление, след сключването на приватизационния договор за продажба на “Въжени линии” ЕАД през 2007 г. , развитието и модернизацията на ски зоната са изцяло блокирани. Причината е неспиращите спорове между екологичните организации и “Витоша ски” АД за това дали строителството на нови съоръжения е възможно или не. Основна вина за патовата ситуация е липсата на доверие – сегашният приватизатор на ски зоната е собственост на концесионера на ски зона Банско, която стана печално известна с огромните закононарушения и неспазване на концесионните договори, за сметка на природата в парк Пирин. Затова и не е учудващо, че при наличие на толкова лош пример и слаби институции, гражданите и екологичните организация имат основателни съмнения, че интересите на обществото и природата ще бъдат защитени. 

Наш първи приоритет за възраждането и модернизирането на ски зоната ще бъде изгонването на “Витоша Ски” АД. Вече съществуват достатъчно юридически анализи, показващи че фирмата е собственик само и единствено на съоръженията, които на свой ред са силно амортизирани и могат да бъдат премахнати с нарочна заповед на кмета, обявявайки ги за опасни. Когато зоната бъде освободена, ще възложим на външен консултант изготвянето на цялостна оценка за възможностите за развитие на ски и сноуборд туризъм, спазвайки всички екологични изисквания. След изготвянето, съгласуването и одобрението ѝ от всички компетентни институции, гражданите и екологичните организации, ще пристъпим към обявяването на конкурс за концесия (а не приватизация) с ясни правила и изисквания. За разлика от досегашния опит с подобни процедури, ще заложим обективни, неподлежащи на тълкуване инструменти за общински контрол и опазване на обществения интерес. 

На Витоша трябва да има ски и сноуборд туризъм, защото освен туристическо предимство, това е възможност млади и стари да практикуват любимия си спорт.

Искаме да възстановим традицията хиляди деца, безопасно и с желание, да посещават ски-училища и да имат възможност още от най-крехка възраст да растат активни и да спортуват сред природата. Трябва да е ясно, че Витоша няма природните дадености, за да бъде голям курорт като Банско или Боровец, но може да бъде малък, удобен и приятен ски курорт в близост до града. Нашата цел ще бъде да възстановим изгубеното доверие и да покажем, че има как туризъм, спорт и екология да съществуват в синергия.