I.2. Посетителски център “Боянска църква” – вратата към Витоша

Боянската църква е сред най-значимите национални съкровища и е част от Световното културно наследство под закрилата на ЮНЕСКО. Въпреки огромното ѝ значение и туристически потенциал, тя е трудно достъпна както с градски транспорт, така и с автомобил, а почти нищо не е направено за улесняване на организираните туристически групи. Улиците водещи към църквата, както и до пътеката към Боянския водопад, са в трагично състояние, без равна настилка и качествени тротоари, слабо или отсъстващо осветление, без възможност за паркиране или наличие на спирков навес за удобство на пътуващите с градския транспорт. Достъпът с него е неадекватен – единствената линия до туристическата атракция е през 30 минути и вместо да прави връзка с голям интермодален терминал, свързва църквата с кв. Карпузица, намиращ се в периферията на града. 

В План за София сме предвидили редица мерки за значително подобрение на достъпа и условията до Боянската църква.

Изцяло ще ремонтираме прилежащите улици, където паважната настилка ще бъде пренаредена, тротоарите ще бъдат застлани с камък и ще бъде поставено ново осветление със старинна визия. На двата прилежащи общински терена предвиждаме изграждането на паркинг за туристически и градски автобуси, както и нов посетителски център за Боянската църква и природния парк Витоша. За максимално улеснение на гражданите и туристите ще въведем и нова автобусна линия, която ще свързва комплекса с големи интермодални терминали в южната част на София. На всички ключови кръстовища в района на църквата ще поставим информационни табели за улеснено ориентиране на посетителите. Това ще преобрази днешното забравено съкровище в притегателен туристически център и истинска врата към планината.