III.2. Потенциалът на “малките” извори

Минералната баня в Панчарево, 1928 г.
Много от баните в София имат богата история

Няма да забравим и за потенциала на по-малко известните, но ценни извори, пръснати в различните краища на София. Ще започнем с пълен ремонт на старинната баня в Железница и обновяване на пространството, както и пътя, водещ до там. Изворите в Надежда и Свобода пък смятаме, че могат да бъдат ползвани в рамките на спортен комплекс “Локомотив”, където фокусът да бъде лечение на спортни контузии и отдих на спортистите, представляващи България по света. След допитване до водещи специалисти ще проучим и възможността за използването на част от изворите за отопление на обществени или индустриални сгради, като оранжериите в Казичене, които в миналото са били отоплявани с гореща минерална вода.