III.4. София – СПА столицата на Европа

Смятаме за исторически дълг на нашето поколение да развиваме и популяризираме богатството на минералната вода, с което разполагаме. Всички искаме да се възползваме от него, но и да го споделим с гостите на столицата.

Затова ще развием бранда на София като световна туристическа дестинация, основан на трите уникални дадености на нашия град – античното наследство, природния парк Витоша и минералните извори.

Знаем, че София има разпознаваеми и търсени дадености, които ще привличат платежоспособни туристи, значително подпомагащи местната икономика. Това е шанс за повече високоплатени работни места и добър международен имидж на българската столица. 

Ще започнем с изработването на Софийски маршрут за СПА и балнеоложки туризъм – ясно обозначен маршрут, достъпен с градския транспорт и взаимно свързан с туристически пътеки,

които да стимулират туристите да откриват и посещават различните минерални извори в София и околността. Главните направления ще са отбелязани с ясни многоезични табели, които да улесняват туристическия достъп. В близост до самите извори, бани и чешми ще поставим табели с информация за минерализацията и съставките на водата и нейните лечебни свойства. За целта ще въведем и атрактивен туристически пакет, комбиниращ културния и термален туризъм, обвързващ античната история на Сердика, красивите манастири и термалните центрове. 

С увеличените приходи в бюджета ще разработим рекламна кампания, промотираща София като европейска СПА дестинация с множество различни минерални води и лечебни свойства, а чрез координация между ОП “Туризъм” и Министерство на туризма ще привличаме повече чужди туристи.