V.3. Динамично градоустройство, гарантиращо високо качество на инвестициите

Най-новата тенденция в урбанизма е динамичното градоустройството и неговите неограничени възможности – подход, който определя общовалидни правила за човешки мащаб на пространствата и сградите, но дава много по-голяма свобода както на общината, така и на инвеститорите да прекрояват и взаимодействат с градската среда. Той зависи изцяло от способността на общината да събира, обработва и публикува информация за развитието, качеството на живота и др. на конкретните територии.

Динамичното градоустройство позволява на града да планира заедно с желаещите да строят всички елементи на градската среда според концепцията на инвеститорите:

високите и мултифункционални сгради имат нужда от по-широки тротоари, способни да поддържат жив партер; гъстозастроените райони имат нужда от по-интензивно транспортно обезпечение и т.н.

Нашият План за София ще заложи този подход в новия Общ устройствен план, за да ограничи максимално назадничавите навици на безсмислено и безвкусно застрояване на всеки свободен квадратен метър и да насърчава устойчиво такова, придаващо добавена стойност на кварталите. Убедени сме, че така много от проблемите на града ще бъдат разрешени и това ще бъде стъпка в посока на продуктивно за всички страни сътрудничество за по-добра София.