II.3. Изграждане на фонтани, нови чешми и тоалетни

Искаме да превърнем София в приятен град, използващ ресурсите си в полза на гражданите. Едно от най-значимите богатства на София са минералните извори, но внушителният дебит от 500 литра на секунда остава неизползван. Вместо софиянци да се радват на достъп до публични чешми, повечето от тях са премахнати, неработещи или в лошо състояние.

Наличието на студена питейна вода е особено важно за град с горещ климат, какъвто е София. Затова в координация с районните кметове ще разработим пълен списък на съществуващите, но неработещи чешми и ще осигурим необходимия ресурс за техния ремонт.

Където ги има, обществените чешми не се поддържат адекватно.

Нещо повече, след идентифицирането на подходящите места, ще изготвим програма за последователно изграждане на значим брой нови чешми, предимно в парковете, градините и в близост до основните пешеходни коридори.

Наличието на фонтани в градската среда е
важно не само заради естетичните им качества, но и прохладата, която носят. Те правят средата по-динамична и привличат хората около себе си. Смятаме, че в София трябва да има повече фонтани – както в парковете и градините, така и по площадите и пред институциите. Архитектурен конкурс за нови фонтани, вдъхновени от класическите такива на предвоенна София, ще реши вида и локациите им.

Незабавно ще премахнем недоразумението наречено “Пъпката на Диков” на бул. Витоша и ще го заменим с интересен сух фонтан, който да разнообразява и допълва градската среда по пешеходната улица.

В План за София сме включили и възстановяването на фонтана и прилежащите езерца, намиращи се в Княжеската градина и връщането на блясъка на фонтана в градина Буката. Искаме в София да има и нови, представителни и модерни фонтани, обвързани с пълните реконструкции на централни и знакови места.

Сред приоритетите ни за повече водни площи е възстановяването на парк Лебеда с езерото му в ж.к. Западен парк. През годините той бе превърнат в руина. Един от възможните варианти за финансиране на реконструкцията включва изкупуване на терена на изоставения ресторант Лебедово езеро и публично-частно партньорство за връщане на оригиналната му функция. Така ще осигурим на жителите една наистина уникална територия за отдих и разходки. Намерението ни е поетапно да ремонтираме съществуващите и създадем нови водни площи и в останалите големи паркове.