II.2. Повече осветление за блестяща София

Преди 30 години известният американски писател Бил Брайсън нарича София “най-мрачната столица в Европа”. За съжаление, днес ситуацията не е много по-различна. Даже в сърцето на града, много от най-важните булеварди, площади и национални символи тънат в мрак. Пример за общинското нехайство по темата е новопоставеното осветление по емблематичния бул. Цар Освободител, монтирано на грозни, евтини и ниски стълбове с висящи кабели между тях. В кварталите пък осветлението не е никак достатъчно и не се поддържа, а в много междублокови пространства и малки квартални паркове изобщо няма такова.

Нужен е пълен одит на състоянието на осветителните тела и изработване на карта на осветеността на цялата община. На нея ще се базират всички общински инвестиционни намерения. Очевидна е нуждата от далеч по-компетентни специалисти при изчисляване на необходимата осветеност (lighting design) на дадено пространство.

Твърде честа е практиката механично да се подменят осветителните тела, без да се вземат предвид местните условия – например, монтират се твърде високи стълбове по малки улици, където короните на дърветата скриват лампите. Не се отчитат и нуждите на пешеходците, като лампите осветяват автомобилното платно, докато тротоарите остават тъмни. По подобие на пътните ремонти или чистотата, типичната общинска отговорност за осветлението е раздадена на няколко частни фирми. Заради тежките и тромави съгласувателни процедури отстраняването на повреди и дефекти се бави с месеци, а системата е видимо неефективна.

Ние искаме много повече светлина в нощна София и затова значително ще увеличим бюджета за осветление. Като първа стъпка незабавно ще възстановим осветлението там, където вече са изградени стълбове, но лампите не светят,

а след анализ на пешеходния трафик ще увеличим и подобрим осветеността на най-натоварените тротоари и пешеходни пътеки.

Там, където е възможно и има належаща нужда от реконструкция, ще премахнем стълбовете и ще изградим окачено осветление. По този начин ще освободим повече място за пешеходци. Ще започнем разговори с ръководството на АПИ и на община Перник за нуждата от изграждане на осветление по целия път от Владая до Перник, който е един от най-натоварените пътища в страната.

Също така ще създадем концепция за умно осветление, спомагаща за по-енергийно ефективно, икономично и щадящо нощните животни осветяване на града. С него ще може да се контролира степента на осветеност, както и да се прилагат динамични и адаптиращи се към средата режими. Стълбовете на уличното осветление са една много добре развита мрежа от точки, в която да се разполага сензорната мрежа на града, събираща данни за пешеходно движение, шум, чистота на въздуха, автомобилен трафик и др.