II.1. Цялостен подход за ремонт на междублоковите пространства

В кварталите прекарваме най-много време. Те би трябвало да са и мястото за социален контакт, спорт, култура и отдих, но днес това е много трудно. Те са крайно занемарени, с инфраструктура оставена на саморазпад. Много от детските и спортните площадки са стари и недостатъчни, осветлението не навсякъде работи, а в междублоковите пространства често, вместо зеленина, има паркирани сред калта автомобили. Всички плащаме данъци, за да получим уредена и модерна градска среда близо до домовете ни.

Подобряването на качеството на средата е ключов елемент от нашия План за София. Затова ще отделим средства за всеобхватно и систематично обновяване на кварталната инфраструктура –

ремонт и изграждане на тротоари, засаждане на нови дървета и растителност, които подобряват средата и пречистват въздуха, решаване на проблемите с паркирането, подновяване на детските и спортните площадки и др. В процеса активно ще включим местните общности, за да отговорим най-пълноценно на техните нужди.

Заедно с доказали се архитекти и урбанисти от България и чужбина ще създадем типови проекти за цялостно обновяване на междублоковите пространства. Работата на парче ще заменим с интегриран подход, адресиращ всички проблеми в дадено пространство, за да гарантираме, че живущите ще усетят осезаема промяна в средата около домовете си.

Улиците, тротоарите, паркингите и осветлението ще бъдат изцяло подновени, а където е възможно ще предложим изграждането на монтажни паркинги, двойно увеличаващи местата за паркиране.

Така паркирането в кварталите ще бъде вкарано в ред, а зелените площи ще бъдат място за хора, не – за автомобили. Строго ще регулираме и практиката частни временни обекти да завладяват публичните пространства. Отделяйки паркинги с контролиран достъп за детски колички, велосипеди, тротинетки и други средства за мобилност, ще стимулираме активното придвижване. Ще работим и за изграждането на нови спортни площадки, които ще бъдат достъпни и безплатни за ползване.