III.6. Гробище за домашни любимци

Липсата на гробище за домашни любимци принуждава гражданите да търсят алтернативни решения, част от които включват просто изхвърляне на труповете на животните.

Стотици хиляди жители на София имат домашни любимци и намирането на решение е необходимо.

Ще проучим модела на публично-частно партньорство, в който Столичната община и потенциален инвеститор съвместно управляват гробището, като общината предоставя подходящ терен, а частната компания изгражда необходимата инфраструктура. Участието на общината в проекта ще е гарант за добро управление и тарифна политика с цени, достъпни за гражданите.