III.5. Достойни гробищни паркове

Въпреки че наличните са почти изцяло запълнени, посочването на потенциално място за нов гробищен парк предизвиква у местните общности разбираеми страхове и недоволство. Краят на живота е колкото трагедия, толкова и неизбежна част от него и въпреки изградената в общественото съзнание връзка на гробищата с неприятните емоции, те са част от града. София има нужда, както от нов основен гробищен парк, така и от подобрение на недопустимото състояние на съществуващите.

Всички заслужаваме достойнство както в живота, така и във вечния си покой, затова нашият План за София предвижда пълна ревитализация на гробищата като функциониращи градски паркове,

както и създаването на нов основен Софийски гробищен парк. Заради културното табу, царящо в обществото ни да говорим прямо и открито за смъртта, отговорността за това гробищните паркове да изглеждат достойно и адекватно така и не бе делегирана на управляващите ги. В момента близките на покойниците заплащат за дейности по поддръжката на гробищните паркове, които не би следвало изобщо да са тяхна отговорност: кастрене или изкореняване на дървета, компрометиращи гробните места, къртене на бетон от гробовете и т.н.

Състоянието и отношението към гробищните паркове днес
е неприемливо и неуважително към хората
© Владислава Тричкова

Искаме пълна промяна на управлението на гробищата – поддръжката на инфраструктурата, озеленяването и осветлението им да се прехвърли към общия бюджет за градските паркове. Редно е близките на покойниците да заплащат за места в добре функционираща среда, в която гробовете са подредени и поддържани от снабдени с нужните техника и умения служители.

Към ОП “Гробищни паркове” ще създадем работилница за изработка на надгробни плочи, която да се грижи за маркирането на гробовете срещу фиксирана цена.

Ще обърнем специално внимание на входовете и подстъпите към гробищните паркове и ще премахнем неугледните бараки и магазини за траурни стоки, като всички съвместими с плана за управление дейности ще бъдат преместени в обхвата на парковете в специализирани постройки. В гробищните паркове ще осигурим много по-адекватна охрана и видеонаблюдение, за да прекратим вандалските актове. За разлика от изцяло липсващата организация на движението по време на Задушниците, ще разработим система от временни организации на движението улесняващи достъпа до тях.