I. Пешеходни зони и представителни публични пространства

Искаме коренно да променим начина, по който изглежда София –  столицата и лицето на България. Ако искаме тя да заеме достойно място на световния туристически пазар, но преди всичко да бъде красива и удобна за всички нас, инвестирането в подобряване на визията ѝ е наложително.

Активно ще участваме в изработването на Стандарт за градската среда, така че центърът да получи стилна визия, изпълнена с устойчиви материали. Ще инициираме цялостно обновление както на големите булеварди, така и на малките централни улици и пространства.

Основна цел ще бъде разширяването на пешеходната зона по основните пешеходни коридори, но ще осигурим и алтернатива за автомобилите и живущите чрез изграждането на подземни паркинги и повече градски транспорт. В кварталите фокусът ще бъде насочен към цялостно обновяване на междублоковите пространства и изграждането на нови игрища, площадки, места за почивка и паркинги. Осъзнавайки, че не всички обекти могат да бъдат обновени в къси срокове, ще извършваме качествена и постоянна поддръжка на публичните пространства и инфраструктурата. Ще управляваме с експертиза и любов към София, обръщайки внимание и на малките детайли, които формират ежедневието в нашия град.