I.1. София – #ГрадЗаХората

Бул. Витоша и ул. Пиротска все още са единствените напълно пешеходни улици в града и въпреки отсъствието на естетика или качество, кипят от живот, а магазините и заведенията се радват на успех. Това е индикатор за сериозен дефицит и търсене на удобни пешеходни пространства в София. Въпреки това, общината не спира да пропуска възможности за обособяване на нови такива.

Емблематични зони като ул. Граф Игнатиев отново бяха изпълнени некачествено и без задължителната естетика, въпреки похарчените милиони.

Compare imagesCompare images

Други, идеални за превръщане в пешеходни или споделени улици като Алабин, Солунска или Цар Иван Шишман, бяха ремонтирани без да се преосмислят функциите им и пропускайки модерните решения, които да ги направят безопасни, удобни и красиви. Без адекватно подобрение на условията за пешеходците, софийският център е обречен да продължи да се задъхва от наплив на автомобили.

За нас е от изключително значение пешеходните зони в центъра да бъдат разширени и свързвани в красиви и спокойни пространства. Като първа стъпка от този процес ще обособим пешеходна зона по ул. Съборна между пл. Св. Неделя и Градската градина. Със създаването на приветлива и спокойна среда за всички, което доказано води до икономически ползи, ще стимулираме развитието на малкия бизнес, културата, туризма и гастрономията. При обновяването, настилките и уличните елементи ще бъдат изпълнени в хармония с красивите стари сгради в зоната. Ще преустановим преминаването на автомобили пред Президентството, в последния участък на ул. Леге, а след ремонт планираме да направим ул. Алабин споделена между трамваи и пешеходци. Така ще свържем пл. Македония с пешеходната зона по бул. Витоша и ул. Граф Игнатиев.

Пешеходните пространства в София са враждебни към пешеходците

Активно ще прилагаме препоръките от доклада “София – град за хората” на студиото на арх. Ян Геел за превръщане на София в град за хората и за приоритизиране на активните форми на придвижване.

Идентифицирали сме улици, привличащи и задържащи голямо пешеходно движение, подходящи за временно ограничаване на автомобилите в почивните дни. Като първа стъпка планираме движението на автомобили по ул. Цар Иван Шишман да се забранява в почивните и празнични дни с изключение на живущите в зоната. В доклада бе установено, че 70% от трафика по нея е пешеходен, но едва 30% от габарита ѝ е отделен за него. Считаме, че това е несправедливо. Затова, извеждайки транзитния поток от автомобили, ще осигурим повече пространство и по-приятна среда за отдих и забавление в центъра на София. Предвиждаме да възстановим практиката за временно ограничаване на колите по бул. Цар Освободител, поне два пъти месечно през лятото и по време на големи културни събития и празници.

Освен разширяване на пешеходните пространства, ще работим и за създаването на споделени улици на едно ниво. По тях автомобилното движение и паркиране не се забраняват, но чрез мерки за успокояване на трафика се дава предимство на пешеходците.

Смятаме, че територията заключена в първи градски ринг е подходяща за създаване на споделена Зона 30 като мярка за успокояване на трафика в центъра.

Като първи етап от този процес цялостно ще реконструираме улиците Ангел Кънчев, Христо Белчев, Аксаков, Екзарх Йосиф и Сердика и ще създадем удобна и приветлива градска среда за всички. С развитието на пешеходните и споделени пространства целим да ги реализираме подобно на предложенията на инициативи като КваАРТал – спокойни зони с активен партер и фокус върху развитието на работилници, заведения, културни центрове и др.