IV. Управление на територията и градско планиране

Трябва да си отговорим на въпроса дали София ще е висок и плътен или зелен и разпростриращ се град, притегателен център за иновативни технологии или дестинация за спокоен уикенд туризъм? Неамбициозното управление на предходните администрации позволи реализирането на разнопосочни и съответно неефективни подходи към управлението на територията. Пример за това е допускането на високо строителство в преобладаващо ниски квартали, пропуски в защитата на чувствителни територии, като жилищните комплекси, нереализирането на канализационните връзки за квартали, които са привлекателни за инвеститорите и др.

София може да бъде едновременно бизнес хъб, но и туристическа дестинация, да бъде зелен, но плътен град, както и да има модерни небостъргачи. Въпросът рядко е “дали”, а по-скоро е “къде” и “как”. Отговорите на тези въпроси предполагат как ще управляваме градската територия и как ще я планираме, за да постигнем поставените цели. Страхът да не разсърдим електората, изпълнявайки уж противоречиви политики и слабостите в националното законодателство, позволяващи заобикалянето на волята на общинската администрация, са едни от основните пречки пред София, за да настигне световните първенци по качество на живот.