IV.1. Затваряне на вратичките в Закона за устройство на територията

Действащият Закон за устройство на територията (ЗУТ) е Евангелие, което се чете от всевъзможни дяволи, заради големия брой отворени вратички, оставени в него. Нуждата от изцяло нов, актуализиран и съобразен с нуждите на градовете ЗУТ е повече от остра. От близо година Камарата на архитектите в България лансира своя концепция за законодателни промени и ние заставаме зад нея.

Ще изискваме от Народното събрание да работи бързо за приемането на ефективно разделение на градоустройственото проектиране и инвестиционното планиране в два отделни нормативни текста.

Продължаващият бум в строителството създаде цяло поколение несъвместими със съвременните изисквания на софиянци сгради. И макар че все повече инвеститори започват да осъзнават необходимостта строежите им да са не само с максимална застроена площ, но и естетически издържани, действащата нормативна рамка продължава да ограничава общината в това да налага ефективно собствените си правила.