IV.2. Решение на проблема с ничията земя

България е сред малкото страни от разпадналия се Източен блок, допуснали грешката да формулират реституцията на колективизираната през комунизма земя като безсрочна. Повечето бивши социалистически държави, като Чехия, Латвия и Румъния са поставили ясен срок от 5 до 10 години, след което всяка нереституирана земя остава държавна или общинска. В момента стотици декари на територията на Столичната община са неактувани и се водят “ничия земя”, макар стопанисвани от нея. Несигурността у общинските институции, дали утре няма да бъдат реституирани, в комбинация с безкрайния срок, отваря вратата за сериозни спекулации, корупция и незаконосъобразни възстановявания, ощетяващи обществото.

Ще изследваме възможността всички непотърсени досега терени, за които съществуват кадастрални планове, предхождащи 1948 г. да се актуват като общинска публична собственост, с която да се обезпечават нуждите за изграждане на улици, училища, детски градини и т.н. Също така ще възложим пълен и независим одит на всички извършени възстановявания на земи в реални граници, като за всеки установен от него случай на неправомерна или незаконосъобразна реституция

ще потърсим правата на Столичната община в съда и ще изискаме възстановяването на терените като общинска собственост.

Пример за такава, противоречаща както на действащото законодателство, така и на Конституцията на Република България, е реституцията на речното корито и самото водно течение на Боянска река в ж.к. Манастирски ливади-изток, които законът ясно дефинира като респективно изключителна държавна и общинска публична собственост.