IV.3. Устойчиво развитие на града в нови територии

Покрай бурните протести на жителите на кв. Горубляне срещу намерението на Столичната община да реализира заложения в ОУП Източен парк се отвори дискусията дали София трябва да расте и ако да – как. Ние вярваме, че моделът на растеж, завещал ни ж.к. Манастирски ливади, е изцяло сгрешен и неустойчив и ще работим против разпространяването му.

Ако цената на гъстия град е да изглежда като тези “елитни гета”, по-добре е да започнем да предвиждаме нови територии и да дадем въздух на инвеститорите да строят в условията на категоричен уличен, кадастрален и градоустройствен план с незаобиколими и ясни правила за плътност и етажност.

Затова ще изготвим и заложим в новия Общ устройствен план предложения за урбанизиране на заложените през 2009 г. като “далекоперспективни” нови територии в землищата на кв. Горубляне, около кв. Бенковски и в територията между с. Волуяк и ж.к. Обеля.

Успоредно с това ще наложим много по-завишени изисквания за строителството в компактния град, за да спрем застрояването на междублоковите пространства, както и ще работим по създаването на нови общински квартали, в които да се извършват взаимноизгодни сделки като форма на обезпечаване на собственици, които са имали инвестиционни намерения, противоречащи на приложената от нас градоустройствена политика.