VII. Градската железница е новият транспорт на София

София е един от центровете на железопътния транспорт в страната. Огромният жп възел София, опасващ града в момента се използва далеч под капацитета си. Две трети от населените места в Столичната община разполагат с железопътна инфраструктура и минимум една гара и въпреки това има такива, като Кубратово, Световрачене или Чепинци, които са свързани със София с едва един влак на ден.

Предимството на влаковете в града е очевидно – те изминават разстоянието от Централна жп гара до гара Казичене за 15 минути. Въпреки че осигуряват скорост на придвижване значително по-висока от тази на метрото, железопътните пътнически превози не са интегрирани със системата на градския транспорт, гарите като цяло са изолирани от нея, а железопътните спирки са в окаяно състояние, недостъпни и неразпознаваеми като значима част от транспортната система на града. София има потенциал за собствена и функционална градска железница. Липсата на градски транспорт по железопътните трасета ги отчуждава от градската среда и най-вече е огромна пропусната полза за пътуващите по съвпадащи с жп трасетата направления.